Do’a Khitan

Berikut ini adalah do’a yang biasa digunakan pada undangan khitan (sunat)

Ya Allah, muliakanlah anak kami ini,
panjangkanlah umurnya, terangilah hatinya,
teguhkanlah imannya, perbaikilah amal perbuatannya,
lapangkanlah rejekinya,
dekatkanlah pada kebaikan,
dan jauhkanlah dari keburukan.

Ya Allah kabulkanlah permohonan kami,
Ridhoilah keinginan kami
dan terimalah amal kebaikan kami.
Semoga Engkau melimpahkan sholawat
dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW,
Keluarga dan Para Sahabatnya.

Aamiin.